Tag: vaudou

Results

  • vaudou

    [[priere-1|Prière]] de [[:n-serengi | N'Serengi]] à [[ogou|Ogou]].

  • priere-1

    Ogou Moin ka m’apèl et moin ka èt ougan. Moin ka te èt fidèl. moin ka swi è chimin. Lè bayè ba, bèf ka janbè. Bon bèf, bon savanne. Séla a mal jugè, Séla a èpwasonè, Séla a tjwè, Séla a Sassinè. Nou tè tès enragè kon kong. Chien ni kat pat, i …